Friday, August 21, 2009

copy đĩa vào máy tính


nhiều bạn viết trên điển đàn hay các forum , trên báo online hỏi làm sao chép đĩa cd hay dvd vào máy tính
Đĩa CD hay DVD cũng thế khi bạn open explore có hình giống như trên
ta chỉ cần copy folder: MPEGAV VÀ past vô ổ cứng là OK
DVD thì copy folder: video_ts
hay nói cách khác copy folder chứa các files video
các đĩa chống copy ta cũng làm như thế sẽ ok
khi ta cần ghi ra đĩa chỉ cần xử dụng Nero burn ra đĩa là ok, xin chia sẽ các bạn
bởi vì nếu mở = đĩa lâu ngày sẽ hỏng đĩa
ngược lại các loai đĩa khác: đĩa phần mêm windows, đĩa hiren's boot cd ta chuột phải copy và past
nhớ đóng các ứng dụng đang chạy, như đĩa đang chạy
chú ý chỉ xử dụng cá nhân, còn....mua bán hãy nhớ bản quyền đó nhen!

No comments:

Post a Comment