Wednesday, September 9, 2009

cấm quảng cáo thuốc và mong muốn


Đọc bài cấm quảng cáo thuốc trên báo sài gòn tiếp thị
nghe mà thấy mừng cho dân mình, theo tôi còn 1 vấn đề nữa: cần cấm quảng cáo phòng khám bệnh trên tuyền hình (nhất là phòng khám bệnh đông y)và trên báo, làm người dân ít học hiểu lầm

No comments:

Post a Comment