Thursday, January 14, 2010

chuyển đổi font chử sang unicode

Khuyến cáo các bạn nên xử dụng bộ gỏ tiếng việt Unikey
Nếu bạn nào chưa có phịên bản Unikey thì download ở link dưới đây
Bản Unikey for 32bit (windows XP)
Bản Unikey for 64bit (windows 7 hay vista)
Khi bạn có 1 file mà font chử VNI-Times bạn muốn chuyển đổi sang unicode có thể post file ấy lên internet thì làm như sau(HOẶC FILE KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC DO MÁY THIẾU FONT)
Bước 1:
-Mở file ấy ra tô đen và chuột phải copy (hay bấm control+A rồi control+C)
Bước 2:
- bấm control +shift+f6 (hay chuột phải biểu tượng unikey ở taskbar chọn công cụ(CS+F6))
rồi chọn như hình

bản unikey 32 bit

bản unikey 64bit(giao diện32 bit và 64bit giống như nhau)
nguồn vni windows
đích unicode
check chuyển mã clipboard
-sau đó bấm chuyển mã
như hình bên trên
Bước 3:
- mở word office past khi đó bạn có file với font chử unicode
từ đây bạn có thể chọn font khác trong word để có kiểu chử ưng ý và từ đây bạn có thể post vô blog rồi đó
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FONT CHỬ TRÊN WINDOWS

1 comment:

  1. BS MẪN công tác chung với tôi rất vui mừng khi biết bài đổi font chử của tôi
    Mẫn nói có nhiều tài liệu không xem được khi chép của bạn và của Thầy
    Blog của BS Mẫn nè.

    ReplyDelete