Saturday, May 21, 2011

Convert ổ đĩa từ định dạng FAT32 sang NTFS

máy vi tính của tôi cài windows xp nhưng khi cài tôi format ở định dạng fat32
Nay do xét thấy tính bảo mật trong FAT32 không bằng NTFS , máy bị cúp điện khi khởi đông lại máy sẽ scan lại ổ đĩa một thời gian windows mới chạy, trong khi nếu định dạng NTFS thì không scan lại
Mặt khác định dang NTFS hổ trợ>4GB còn FAT32 hổ trợ ít hơn
khi download chương trình trên mạng về, nối lại, ổ c định dạng NTFS ok hơn
tôi quyết dịnh chuyển sang NTFS mà không muốn cài đặt windows lại
Không bạn nào biết và chỉ ok
Nay tôi mò làm được rồi xin chia sẽ:


vào start\run\cmd
tại con trỏ gỏ:cd\ rồi enter
sau đó trở về thư mục c
tiếp tục gỏ: convert c:/fs:ntfs
enter
nó sẽ hỏi đặt tên cho ổ c
ấn enter
ấn y, ấn enter
restart lại máy, os sẽ tự chuyễn sang NTFS,ok toại nguyện

No comments:

Post a Comment