Friday, October 14, 2011

DVD Boot cài đặt Windows XP & 7

..

.
..Đây là luận văn tốt nghiệp của huythovp
toàn văn luận văn đọc ở nơi đây
link download: http://www.mediafire.com/?dj8jzl6p0ui6c
pass nối files:  HTC

Chú ý những files trên chỉ nối được khi ổ đĩa được định dang NTFS